Säännöt

Tanssikoulu Tankan koulutussäännöt 2023-2024

1 § Ilmoittautuminen

Tanssikoulu Tankan (Tanssikoulu Dance Inc Oy:n) tunneille oppilas ilmoittautuu kirjallisesti. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumislomakkeen allekirjoittaa huoltaja.  Talvikauden ilmoittautuminen on voimassa koko syys- ja kevätkauden. Syyskausi on 18 viikkoa ja kevätkausi on 20 viikkoa. Jakson pituus on 6-8 viikkoa (11/2 kk-2 kk). arkennettu jaksoluettelo on toiminta- ja kausiesitteessä. Kesäkaudeksi ilmoittaudutaan erikseen.


2 § Läsnäolojen tarkastus

Tunnin alussa opettaja tarkastaa läsnäolot, kymppikortit ja yksittäistuntimaksajat.


3 § Opintomaksut

3.1 Opintomaksut jaksoista/kursseista ja lukukausimaksuista maksetaan eräpäivinä (kts. luettelo/esite).

3.2 Opintomaksujen maksaminen: Saat laskun sähköpostiisi tai voit tulla maksamaan maksun Tanssikoulu Tankan oppilastoimistoon sen auki ollessa. Maksut on mahdollista suorittaa jaksomaksuna, lukukausimaksuna, kymppikortti
maksuna tai kertamaksuna suoraan koulun tilille Nordea FI25 177630 00011860. Lukukausimaksualennus on -5 %. Perhealennus (koskee samassa taloudessa asuvia) on -5%. Lukukausimaksua ei palauteta. Oppilaskortti on henkilökohtainen. Kevätkausi on mahdollista maksaa 1 erässä (-5%) tai 2 erässä (-2,5%).

3.3 Pitkäaikaisten poissaolojen takia voidaan maksumuutoksista sopia erikseen tapauskohtaisesti ja siitä päivästä alkaen, kun sairaudesta on ilmoitettu oppilastoimistoon ja sairaudesta on toimitettu lääkärintodistus toimistoon. Ei
takautuvasti. Huom! Omavastuuaika on 14 arkipäivää, jolloin myös tuntien hyvitysoikeus säilyy.

3.4 Oppilas maksaa koululle tunnit, jotka hän ilmoittanut/ varannut. Maksumuistutuksen lähettämisestä veloitamme 8 €. Maksamattomat maksut siirretään perintätoimiston hoidettavaksi.

Oppilaalta, joka osallistuu tunneille sääntöjen vastaisesti perittään kaksinkertainen tuntimaksu. Lopettamisilmoituksen myöhästyessä veloitamme seuraavan tuntijakson (kesto kuusi tai kahdeksan viikkoa) kokonaisuudessaan. Tässä tapauksessa oppilaalla on vielä oikeus treenata ko. tunnit.

Maksettuaan tuntinsa oppilas saa kuittiaan vastaan oppilaskortin (joko lukukausi- tai jaksokortin), jonka hän näyttää opettajalle saapuessaan tunnille.


4 § Poissaolojen hyvitys

4.1  Annamme mahdollisuuden poissaolotuntien hyvitykseen joko etu- tai jälkikäteen tunneilla, joilla on tilaa. Hyvitystuntioikeus on voimassa sen hetkisen kauden ajan. Hyvitystuntioikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle. Poissaolotunteja voi hyvittää vain ko. tunnin tuntivarauksen voimassaoloaikana. Hyvitysoikeus raukeaa, mikäli oppilas on peruuttanut ko. tunnin tai kaikki tuntinsa. Tilapäisiä poissaoloja ja henkilökohtaisia lomia ei hyvitetä rahassa.
Kevätkauden poissaoloja ei voi hyvittää seuraavalla kaudella. Tiiviskursseihin ei sisälly poissaolojen hyvitysoikeutta eikä tiiviskursseilla voi käydä hyvittämässä tunteja.
Suosittelemme hyvitystunniksi oman opettajan tuntia tai alempaa tasoa toisen opettajan tunnilla.

4.2  Saapuessaan hyvitystunnille oppilas antaa opettajalle täytetyn hyvitystuntikaavakkeen. Hyvitystuntikaavakkeita löydät studiolta/oppilastoimistosta.

4.3  Hyvitystunnilla voi käydä vain maksetun jakson aikana ja kun oppilas on koulun kirjoissa.

4.4  Kymppikortit eivät anna hyvitystuntioikeutta. Kymppikortit ovat voimassa kunkin lukuvuoden.


5 § Ilmoittautumisen peruuttaminen 

5.1  Oppilas tai hänen huoltajansa huolehtii itse ilmoittautumisen peruuttamisesta, joka tehdään AINA KIRJALLISESTI oppilastoimistoon. 

Oppilaan ja hänen huoltajansa vastuulla on tarkastaa julkaistut peruutuspäivät.

5.2  Oppilas pitää halussaan varaamansa tai huoltajansa varaamaa opintopaikkaa/tanssituntia ja maksaa siitä aiheutuneet opintomaksut siihen asti, kunnes kirjallinen lopettamisilmoitus näiden sääntöjen mukaan on toimitettu oppilastoimistoon.

5.3  Opintomaksunsa jaksomaksuina maksava oppilas voi peruuttaa tuntinsa tai osan tunneistaan (jos oppilaalla on useampi kuin yksi viikkotunti) 14 päivää ennen kunkin jakson alkua KIRJALLISESTI.

5.4  Opintomaksunsa lukukausimaksuna maksava oppilas voi peruuttaa tuntinsa tai osan tunneistaan (jos oppilaalla on useampi kuin yksi viikkotunti) 14 päivää ennen lukukauden alkua KIRJALLISESTI. Kts. voimassa olevat peruutuspäivät esitteestä.
Lukukausimaksun valinneilla oppilailla/huoltajilla ei ole peruutusoikeutta kesken lukukauden. Sairastapauksissa peruutuksista neuvotellaan tapauskohtaisesti.
5.5 Yksittäistä oppituntia ei voi peruuttaa, vaan oppilas voi hyvittää sen käymällä muilla tunneilla. Kts. § 4/Poissaolojen hyvitys.


6§ Koulun korvausvelvollisuus

6.1  Opettajan vastuu oppilaasta rajoittuu oppitunnille.

6.2  Koulu ei vastaa turhasta tunnille tulosta, mikä työ- ja kotipuhelinta ja /tai sähköpostiosoitetta ei ole ilmoitettu oppilastoimistoon. Sama koskee osoitteenmuutosta.
Koulu ei vastaa pukuhuoneisiin tai studioihin vartioimatta jätetyistä tavaroista. Suosittelemme oppilaille henkilökohtaista vapaa-ajan vakuutusta. Koulu ei vakuuta oppilaita.


7 § Muutosoikeus

7.1  Tanssikoululla on oikeus maksumuutoksiin ilmoittamalla muutoksesta kaksi (2) viikkoa ennen sen jakson alkua, jolloin muutos astuu voimaan.

7.2  Tanssikoululla on oikeus tehdä tuntimuutoksia, mikä tunnin oppilasmäärä laskee alle 7. (kolme peräkkäistä opetuskertaa).

7.3  Oppilaalla/huoltajalla, joka ei hyväksy em. muutoksia (§ 7.1.ja § 7.2.) on oikeus peruuttaa tuntivaruksensa 5 § mainitulla tavalla.

7.4  Tunneilla/tiiviskursseilla täyttyy olla min. 12 opiskelijaa, että tunti toteutuu.


8 § Oppilas- ja markkinointirekisteri

Tanssikoulu Tankan oppilas- ja markkinointirekisteriä käytetään luottamuksellisesti laskutuksessa, luottoyhtiöiden kanssa asioidessa, oppilasasioissa ja Tanssikoulu Tankan markkinoinnissa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Oppilaalla on oikeus tarkastaa tietonsa ja päivittää ne. Tietoja säilytetään tarvittava aika, ellei henkilörekisterilaki ei toisin määrää.

8.1 Koululla on oikeus oppituntien, näytösten ja demojen taltiointiin ja arkistointiin ja oikeus käyttää em. kuvauksia opetus- ja markkinointitarkoituksessa.


9 § Yleistä

Oppituntien pituus on 30/45/60/90/120 min sisältää myös läsnäolomerkinnät.
Luettelo jaksoista, maksujen eräpäivistä ja peruuttamispäivistä ja koulun lomista julkaistaan
kunkin toimintavuoden ohjelmassa.
Ovet avataan n. 15 min ennen ensimmäisen tunnin alkua. Oppilailla on aikaa max.15 min pukeutumiseen illan viimeisen tunnin jälkeen.
Rekisteröintimaksu lukuvuodelle 2023 – 2024 /Ek–luokat 25 € ja muut oppilaat 20 €.
 Tuntien kaikenlainen tallentaminen ilman koulun johdon lupaa on kielletty.


10 § Valitukset


Valitukset tehdään kirjallisesti koulun johdolle/toimisto@danceinc.fi.


11 § Muuta


Tanssikoulu Tankka pidättää oikeuden sääntöjen muutoksiin ja tulkintaan.


Porissa 1.7.2023

Meri Tankka, Rehtori
Riikka Tankka, Toimitusjohtaja

Pohjoisranta 11, 3. krs 28100 Pori
050 470 2233 / 040 569 3583 / 040 569 3582
toimisto@danceinc.fi