Tietosuojaseloste

Tanssikoulu Liisa Nojonen Oy:llä on oppilasrekisteri, johon kerätään tietoja tanssikouluun rekisteröidyistä oppilaista oppilasviestintään, tuntien ja kurssien laskutukseen ja tapahtumien, kuten oppilasnäytösten markkinointiin liittyen. Sähköisen rekisterin tiedot säilytetään palomuurien, salasanojen ja muin teknisin keinoin suojattuina lukituissa tiloissa. Ei-sähköisessä muodossa olevat rekisteri- ja asiakirjatiedot säilytetään lukituissa tiloissa. Ainoastaan rekisterinpitäjällä, eli Tanssikoulu Liisa Nojonen Oy:llä, ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivilla työntekijöillä on pääsy näihin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Rekisteröidyllä oppilaalla tai alaikäisen oppilaan huoltajalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään kirjallisesti. Lisäksi hänellä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen esim. suoramainontaan. Tarkemmat tiedot Tanssikoulu Liisa Nojonen Oy:n rekisterikäytännöistä on kirjattu rekisteriselosteeseen, joka on saatavilla sekä tanssikoulun toimistolta sen aukioloaikana että sähköisesti Tanssikoulu Liisa Nojonen Oy:n kotisivuilla.